• ബുധൻ. ജൂണ്‍ 19th, 2024

പ്യൂമ കമ്പനിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് നീക്കം: ഇസ്രയേലിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെതിരെ പ്യൂമ നടത്തിയ തീരുമാനം എന്താണ് പിന്മാറേണ്ടത്?

Byലയ ഫ്രാൻസിസ്

ഡിസം 13, 2023

ഇസ്രയേലിന്റെ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ പ്രധാന സ്പോൺസർമാരായിരുന്ന പ്യൂമ കമ്പനി ജര്‍മ്മനിയിലെ സ്പോർട്സ് അപ്പാരല്‍സിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് അവരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് നീക്കംചെയ്തുവെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ പാലസ്തൈന്‍ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടിയാണ് പ്രധാന കാരണം.

ഇസ്രയേലിലെ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും പ്യൂമയും 2022 ലെ അവസാന മാസത്തിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർന്ന കാര്യം അടിസ്ഥാനമായിരുന്നു. പ്രചാരണത്തിൽ പാലസ്തൈനും അവന്റെ സമീപകാല ചര്‍ച്ച വിഷയവുമായി പ്യൂമയുടെ കാഴ്ചയാണ്.

പ്യൂമയുടെ നിലപാട് പാലസ്തൈനുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും പ്യൂമ സാമ്പത്തികമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെത്തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയതാണ്. ഇതിൽ പാലസ്തൈനിലെ അതിഥിയായ ആക്രമണം പ്രകടമാക്കുന്ന പ്രചാരണം നടത്തുന്നു.