• ശനി. മേയ് 25th, 2024

Contacts

ലയ ഫ്രാൻസിസ്: മുഖ്യപത്രാധിപൻ

വി. രാധിക സെൽവി: എഡിറ്റർ

നടാഷ ദോഷി: അക്ഷരചഞ്ചു

ദഗ്ഗുബതി പുരണ്ഡേശ്വരി: രചയിതാവ്

ഐശ്വര്യ: പത്രപ്രവർത്തകൻ

ONNEWS NEWS

Jaipur Centre, Tonk Road / B2 Bypass Junction 6th Floor, near Airport, Sector B4, Jaipur, Rajasthan 302018, India
+911417103224
[email protected]