• ശനി. ജുലാ 13th, 2024

ബെംഗളുരു-മൈസൂരു എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ഇനി ജിപിഎസ് ടോൾ; ഫാസ്ടാഗിന് അന്ത്യമാകുന്നു

Byനടാഷ ദോഷി

ഏപ്രി 4, 2023

ടോൾ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജിപിഎസിന്റെ സഹായത്തോടെ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം കണക്കാക്കിയായിരിക്കും ടോൾ ഈടാക്കുക.

ബെംഗളുരു: ബെംഗളുരു-മൈസൂരു എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ജിപിഎസ് വഴി ടോൾ പിരിക്കാനൊരുങ്ങി ദേശീയപാത അതോരിറ്റി. ടോൾ സംവിധാനത്തിൽ പരിഷ്കാരം വരുത്തിയ ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനത്തിന് ഇതോടെ അന്ത്യമാകും. ടോൾ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജിപിഎസ് സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം കണക്കാക്കി വാഹന ഉടമയുടെ ഫാസ്ടാഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കുന്നതാണ് പുതിയ രീതി.

നി‍ർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവ‍ർത്തിക്കുന്ന ക്യമാറകളുടെ സഹായത്തോടെ നമ്പ‍ർ പ്ലേറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യും. 118 കി മി ദൈ‍ർഘ്യമുള്ള എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ 89 ഇടങ്ങളിലാണ് ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പണം ഈടാക്കുക. രാജ്യത്ത് ഇത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ടോൾ പിരിക്കുന്ന സംവിധാനം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ ബെംഗളുരു മുതൽ നിദ്ദഘട്ട വരെയുള്ള 56 കി മി ദൂരം മാത്രമാണ് ടോൾ പിരിക്കുന്നത്. നിദ്ദഘട്ട മുതൽ മൈസൂരു വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അടുത്ത മാസം മുതലായിരിക്കും ടോൾ പിരിക്കുക.

2023 ഓടെ രാജ്യത്ത് ജിപിഎസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ടോൾ പിരിക്കുന്ന രീതി ഏ‍ർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2020 ഡിസംബറിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.