• വ്യാഴം. ജൂണ്‍ 20th, 2024

പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ സേവനങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയമാക്കുമ്പോൾ 5,000 റിയാൽ പിഴ

Byലയ ഫ്രാൻസിസ്

ഒക്ട് 18, 2023

സൗദി മുനിസിപ്പല്‍, ഗ്രാമ, പാര്‍പ്പിടകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമാവലികളും പ്രാബല്യത്തില്‍ പിഴ ശിക്ഷാ നടപടികളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പിന്തുണയായിരിക്കുന്നു. പെട്രോള്‍ ബങ്കുകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നിശ്ചിത നിയമങ്ങളില്‍ പിഴ ചുമത്തുന്നു. ഇതുതന്നെ മുന്‍നിര നിര്‍ബന്ധങ്ങളെ പാലിക്കുന്ന സൗദി നിരവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പെട്രോള്‍ പമ്പുകളിലെ നിര്‍ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തതിന് പ്രകാരമുണ്ടായ മുന്നില്‍ നിയമാവലി സംശോധിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഫി ഷോപ്പോ റെസ്റ്റോറന്റോകളും അവയുടെ പരിസരങ്ങളും നിയമാവലി അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നതിനാല്‍ ഇത് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഴ്ചവരുത്തിയാല്‍ 5,000 റിയാല്‍ പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേതരം നിയമാവലികളും പിഴ നടപടികളും പ്രാബല്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു.

പമ്പുകളിലെ ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ പരിസരത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മിനിമാര്‍ക്കറ്റ് മുഴുവന്‍ സമയവും പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. ടോയ്‌ലറ്റുകളിലെ പൈപുകളില്‍ ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടായാലും ഇതുതന്നെയാണ് പിഴത്തുക. അല്ലാത്തപക്ഷം 5,000 റിയാല്‍ പിഴ ഈടാക്കും.

പെട്രോള്‍ സ്റ്റേഷനുകളുടെ സേവനനിലവാരവും ശുചിത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് നടപടികളെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നിലകൊള്ളുന്ന നിയമാവലികളും പിഴ നടപടികളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകള്‍ ഉള്ളു. നിര്‍ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് 25,000 റിയാല്‍ വരെയായി പിഴ സംഖ്യ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പെട്രോള്‍ പമ്പിന്റെ പരിസരത്ത് നിസ്‌കാരത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള നിസ്‌കാരപള്ളി ഇല്ലെങ്കില്‍ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ പമ്പ് ഉടമകള്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം 5,000 റിയാല്‍ പിഴ ഈടാക്കും. ബലദിയയുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ കോഫി ഷോപ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ടത്.

പെട്രോള്‍ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ടയര്‍ കടകള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നാല്‍ 1,000 മുതല്‍ 5,000 റിയാല്‍ വരെ പിഴ ചുമത്തും. എന്‍ജിന്‍ ഓയില്‍ ചെയ്ഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതും നിയമലംഘനങ്ങളില്‍ പെടുന്നു. പെട്രോള്‍ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ മാലിന്യസംഭരണത്തിന് പാത്രങ്ങളോ വീപ്പകളോ സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കുകയോ പരിസരം വൃത്തിഹീനമാവുകയോ ചെയ്താല്‍ 2,500 റിയാല്‍ വരെ പിഴ ഈടാക്കാന്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.